KÖPA

När du köper ett hem genom oss är vi helt på det klara med att det är en stor investering och att du vill känna trygghet genom hela köpet. Oavsett om du hittar ditt nya hem via våra enskilda visningar eller genom ett anmält köpintresse så finns vi alltid till hands för dina frågor. Låt oss också gärna få veta om du letar efter något speciellt så att vi kan kontakta dig vid någon av de försäljningar som sker underhand.

Visningar

Visningar sker helt enligt säljarens önskemål, sedan många år har vi oftast enskilda visningar. På visningarna är den ansvarige mäklaren alltid närvarande. Som spekulant får du också alltid en komplett digital objektsbeskrivning med detaljerad information. Tänka på att du som köpare har undersökningsplikt. Det betyder att fel och brister som du själv kan upptäcka ingår i köpet. Tveka därför inte att ta upp alla dina frågor med din mäklare och eventuellt få utökad information i till exempel av säljaren upprättad frågelista.

Budgivning

Efter visningarna ringer vi alltid upp de spekulanter som sagt sig vara intresserade, dessa får då möjlighet att lägga bud på bostaden. Är du med i budgivningen får du, i det fall säljaren önskar det, fortlöpande information om övriga bud som läggs. Har du speciella önskemål om datum för tillträde eller annat vill vi gärna veta det. Det är inte automatiskt så att den som bjuder högst får köpa objektet, däremot sammanfaller det ofta.

Kontraktsskrivning

Ett objekt är aldrig sålt förrän köpekontrakt är undertecknat av båda parter. Därför sker ofta kontraktsskrivningen så snart som möjligt efter det att budgivningen är slut. Är någon förhindrad att närvara personligen görs avtalsskrivningen med hjälp av fullmakt. Vanligtvis betalas en handpenning på 10% av köpeskillingen inom cirka en vecka efter det att kontraktet har tecknats.

Tillträde

Vi ansvarar för att processen fortlöper enligt säljarens och köparens önskemål fram till tillträdesdagen. Tillträdet äger vanligtvis rum på vårt kontor. Några veckor innan tillträdet bokar vi tid med din bank samt skickar information om vad du behöver tänka på inför mötet. Vi skickar också ut en preliminär likvidavräkning. När du, säljaren och den ansvarige mäklaren sedan träffas, skrivs alla erforderliga dokument under och resterande del av köpeskillingen erläggs.

Ditt nya hem

Vi önskar dig lycka till i ditt nya boende och du är alltid välkommen att ringa oss om det dyker upp frågor efter tillträdet!